Strpení ...
Probíhá komunikace

Uživatelské údaje

Provozovatel E-SHOPU firma HAWLE ARMATURY spol. s r.o. umožňuje zobrazovat ceny nebo nakupovat v ON-LINE systému pouze registrovaným obchodním partnerům. Zaregistrovat se může každý subjekt (právnická nebo fyzická osoba) vlastnící živnostenský list. Firmy, požadující vstup do e-Shopu podléhají následnému schválení registrace.

Údaje označené ! jsou povinné.

Základní údaje

Adresa

Ostatní údaje

Uživatelské jméno a heslo Vám bude vygenerováno a zasláno ve chvíli schválení registrace.

Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Odeslat registraci“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

statistics NetDirect