Strpení ...
Probíhá komunikace

Z katalogu služeb vyjímáme

 • bezplatná konzultace s projektanty vč. aplikace disket obsahujících kladečská schemata a dispoziční řešení při využití armatur HAWLE (AutoCad 10-12 a WinPlan - distribuce Hydroprojekt), prováděná našimi odborníky v obchodních kancelářích v Jesenici, Plzni, Č. Budějovicích, Hradci Králové a Olomouci; komplexní řešení sítí pro vodu a plyn směřuje k výrazné úspoře nákladů na zemní práce.
 • bezplatné školení pracovníků stavebních, vodohospodářských a plynařských firem provádějících montážní práce s použitím armatur HAWLE
 • bezplatné zajištění nonstop havarijní služby, která zajišťuje výdej zboží 24 hodin denně
 • provedení navrtávky na DN 80-150 při použití výrobků HAWLE a to na potrubí z oceli, PE, PVC, azbestocementu o různých dimenzích, pod tlakem i bez tlaku, přes šoupata či navrtávací pasy
 • bezplatné poskytnutí ceníků
 • bezplatné technické řešení návrhů regulačních ventilů HAWIDO včetně způsobu montáže, údržbového servisu a zaškolení pracovníků zákazníka, technické řešení s použitím ventilů s programovatelným časovým řízením (denním, týdenním, popř. jiný cyklus podle přání zákazníka)
 • doprava zboží v hodnotě přesahující 20 tis. na území ČR do skladu zákazníka v rámci plánu rozvozu zdarma
 • pro stálé zákazníky i - shop
 • nejširší distribuční síť armatur na 50 konsignačních skladů a více než 20 velkoobchodních partnerů působících po celé republice
 • konzultační a poradenská činnost v případě potřeby přímo u zákazníka prostřednictvím "Obchodně - technických poradců" s působností po celé republice.
 • kompletní technická dokumentace v českém jazyce v katalozích a na internetové adrese firmy
 • bezplatná distribuce prospektového materiálu a technické dokumentace
 • záruky na výrobky HAWLE - veškeré výrobky HAWLE splňují podmínky Zákona č. 22/1997 Sb, včetně následných dodatků. Na výrobky je poskytována záruka u vodárenských armatur 10 let, u plynárenských armatur 5 let. Na regulační ventily je poskytována záruka 2 roky na funkci při dodržení vstupních parametrů. Případně poškozené těsnící elementy jsou neprodleně dodány formou náhradních dílů - bez nutnosti výměny celé armatury. Pojištění u pojišťovny ALLIANZ za škody vzniklé nekvalitním výrobkem u pojištění až do výše 25 mil. Kč za každý jednotlivý případ.
 • pravidelné proškolování uživatelů na používání armatur
statistics NetDirect